Biz Kimiz

Biz hayallerini gerçekleştirmek için bir araya gelen bir avuç akademisyeniz.

Yaşadığımız Anadolu coğrafyasının,

Milli ve manevi değerlerine,

Kültürüne,

Doğasına saygı duyarak

Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir”  ilkesi etrafında toplandık.

Toplumsal katkı ekseninde projeler üretiyor ve uyguluyoruz.