Güncel Projelerimiz

Ekip olarak yeni başvurusunu yaptığımız yada yürüttüğümüz projelerimiz.

><((((º> ·.¸¸.·´¯`·..¸..·´¯`·… ><((((º>·..¸..·´¯`·… ><((((º>

TÜBİTAK-4004 Projeleri

Gelin Canlar Bir Olalım-2

><((((º> ·.¸¸.·´¯`·..¸..·´¯`·… ><((((º>·..¸..·´¯`·… ><((((º>

TÜBİTAK-4008 Projeleri

Gelin Tanış Olalım, Kaynaşalım

><((((º> ·.¸¸.·´¯`·..¸..·´¯`·… ><((((º>·..¸..·´¯`·… ><((((º>

TÜBİTAK-2237 Projeleri

Doğa ve Yaşam Bilimlerinde Bilimsel İllüstrasyon ve Medyalama

><((((º> ·.¸¸.·´¯`·..¸..·´¯`·… ><((((º>·..¸..·´¯`·… ><((((º>

Biyoçeşitlilik ve Ekosistem İzleme Eğitimi

><((((º> ·.¸¸.·´¯`·..¸..·´¯`·… ><((((º>·..¸..·´¯`·… ><((((º>

TÜBİTAK-2209 Projeleri

Hürmetçi Sazlığı Bentik Makroomurgasız Faunasının Mevsimsel Dağılışı İle Fizikokimyasal Parametreler ve Biyotik İndeks Kullanılarak Su Kalitesinin Değerlendirilmesi (Yürütücü: Cemal İŞİK)

><((((º> ·.¸¸.·´¯`·..¸..·´¯`·… ><((((º>·..¸..·´¯`·… ><((((º>

Salmo türlerinde otolit morfolojisi ve metrik özelliklerinin karşılaştırılması (Yürütücü: Zehra YİĞİT)