Projemizin Amacı

Hedeflerimiz

TÜBİTAK desteği ile yürütülecek bu disiplinler arası bilimsel etkinlik programı ile üniversitelerde yaban hayatı ve biyoçeşitlilik üzerinde bilimsel araştırma yapan genç araştırmacılar ve ülkemizde doğa korum ile ilgili konularda çalışmalar yürütün kamu personellerine biyoçeşitlilik belirleme ve izleme çalışmalarını bilimsel bir çerçevede teorik ve uygulamalı olarak öğretmek amaçlanmaktadır.

Diğer amaçlarımız aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

Katılımcılara;

  • Türkiye biyoçeşitliliğini oluşturan damarlı bitkiler, balıklar, çiftyaşarlar, sürüngenler, kuşlar ve memelilerin taksonomisi, ekolojisi ve dağılımları ile ilgili bilgiler vermek.
  • Hedef kitlenin, kendi çalışma alanı dışındaki fauna ve flora elemanları hakkında bilgi sahibi olmaları ve yeni araştırmalar için bilimsel altyapılarının zenginleşmesine katkı sağlamak.
  • Biyoçeşitlilik ve yaban hayatı konusunda bilgilerinin güncellenmesi sağlamak ve bilgi dağarcıklarını geliştirmek amaçlı teorik ve uygulamalı bir eğitim modeli sunmak.
  • Biyoçeşitliliğin belirlenmesine yönelik yöntem ve teknikleri öğretmek.
  • Biyoçeşitlilik araştırmalarında popülasyon durumu, dağılım vb. gibi konularda katılımcılara elde edilen verileri değerlendirme, hesaplama ve analiz tekniklerini öğretmek.
  • Yaban hayatı ve biyoçeşitliliğin farklı dallarında araştırmalar yapan hedef kitleyi, bu konuda tecrübeli ve konusunun uzmanı bilim insanları ile bir araya getirerek, yeni araştırma ve proje fikirlerinde buluşturmak.
  • Biyoçeşitliliğin belirlenmesi ve izlenmesinde gerek durulan arazi çalışmalarında kullanabilecekleri pratik bilgi ve donanımı kazanma ve kullanma yetisi kazandırmak.