Bilimin sanat hali

Bu projede amaç doğa ve yaşam bilimleri alanında çalışan uzmanlarla illüstrasyonu ortaya çıkartacak olan sanatçıların bir araya getirilerek bir kurs düzenlenmesidir. Bu kurs ile dört farklı amaç belirlenmiştir. Bunlar;

  • Belli düzeyde illüstrasyon ve medyalamaya üretebilen ya da ilgi duyan doğa bilimleri alanında çalışan araştırmacıların teknik kapasitelerini arttırmak,
  • İllüstrasyon ve medyalama alanında çalışan sanatçıların doğa bilimleri ile ilgili konulara aşina olmasına katkı sunulmak,
  • Her iki uzman grubunun bir araya gelerek ortak bir çalışma platformunda üretim yapmalarının sağlanmak,
  • Bilimsel illüstrasyonda dijital çözümler ve yöntemler konusunda eğitimler verilerek katılımcıların bu teknikleri öğrenmeleri ve kendilerini geliştirmelerine ortam oluşturmaktır.

Yaşamın sanat hali için buradayız. Ya siz?